Till umu.se

Redigera title och description

Ett av de viktigaste, mer effektiva och billiga sätten att visa upp ditt program idag är att hamna högt upp i listor på olika sökmotorer, till exempel Google. Google avslöjar inga hemligheter men vi kan göra det lättare för sökmotorer att söka igenom och indexera vårt innehåll genom att bland annat se över title och description för program- och kurssidor.

Title/Titel

Alla sidor ska ha en titel som beskriver den aktuella sidan. Title ("title") - sidans HTML title, visas i webbläsarens övre ram och i sökresultatet (t ex Google). Sidans titel är avgörande för att man ska förstå vad man hittat i en söktjänst. Umeå universitet står automatiskt sist i sidtiteln. T ex Utbildning - Institutionen för informatik - Umeå universitet.

Sidans titel är det enskilt viktigaste för bra resultat i sökmotorer, så använd titeln klokt. Ord som "Välkommen till..." är helt meningslösa, om man inte hoppas fånga upp dem som söker just på ordet "välkommen"... Om titeln blir för lång visas bara en del av den i sökresultatet på Google.

Om du anger en egen titel kommer den att ersätta sidans automatgenererade titel som visas i webbläsarens övre ram. OBS! För kurser, kurspaket och ämne läggs alltid texten "- Kurs/Kurspaket/Ämne - Umeå universitet" på i slutet av titeln, och för program läggs "- Umeå universitet" på.

Ändra titel så här

1. Klicka på länken Redigera relaterad information som du hittar under rubriken Adminstration i redigeringsmenyn i tredje spalten längst upp. (Syns bara om du är behörig att redigera programmet)
2. Ett fönster för Redigeringsvy för innehåll visas.
3. Skriv in ny titel.
4. Spara och stäng.
5. Publicera sidan.

Beskrivning/Description

Beskrivning (description) sidans HTML meta description. Denna post bör innehålla en kortfattad och informativ beskrivning av webbsidans innehåll. Många sökmotorer visar denna text i anslutning till sökresultatet, men ignorerar texten om den är för lång. Beskrivning påverkar inte rankingen av sidan, men kan alltså vara till stor nytta för användarna.

Beskrivning visas alltså inte på webbsidan, utan används av sökmotorer för att visa relevant information i sökresultat. Den används även av "dela" funktionen.

Beskrivning kan vara max 250 tecken.

Ändra beskrivning så här

1. Klicka på länken Redigera relaterad information som du hittar under rubriken Adminstration i redigeringsmenyn i tredje spalten längst upp. (Syns bara om du är behörig att redigera programmet)
2. Ett fönster för Redigeringsvy för innehåll visas.
3. Skriv in ny descriptiton.
4. Spara och stäng.
5. Publicera sidan.

redigera title och description


Relaterad information

Sökoptimering