Till umu.se

Vad visas på sidan?

Det är alltid samma innehåll som visas för program, kurs och kurspaket, oavsett var man befinner sig i strukturen. Eventuella ändringar och uppdateringar slår igenom på alla webbplatser och informationen visas samtidigt på institutions-, fakultets- och centrala webbsidor.

Innehållet för till exempel ett program är detsamma på alla sidor men vänsternavigationen under programmenyn skiftar beroende på vilken webbplats besökaren surfat till.

På de nya utbildningssidornas detaljmallar finns olika komponenter inlagda. De är placerade i en bestämd ordning, och är de komponenter som i dagsläget är möjligt att lägga in på sidorna.

Observera: Det går idag att visa en inledningsbild på startsidan, EN webbannonskomponent, EN intervjukomponent, EN filmkomponent, En miniartikelkomponent samt EN bildkomponent för ett specifik program, kurs eller kurspaket.

1. Program-, kurs- och kurspaketsmeny

På varje program, kurs och kurspaket finns det en innehållsmeny. Menyn visar som default de obligatoriska länkar som hämtas automatiskt från Selma (dessa länkar redigeras i Selma) samt förutbestämda länkar (som redigeras i InfoGlue). Det går även att lägga till helt egna länkar (som redigeras i InfoGlue). Läs mer om hur du redigerar menyn.

Obligatoriska länkar i menyn

De obligatoriska länkarna hämtas automatiskt från Selma och går inte att plocka bort från sidan. De finns där och visas alltid. När det är dags att uppdatera texten så görs det direkt i Selma. De obligatoriska länkarna som inte går att ta bort är:
Program: Om programmet, Tillfällen och anmälan
Kurs: Om kursen, Kursplan, Tillfällen och anmälan, Litteratur
Kurspaket: Om kurspaket, Tillfällen och anmälan

Förutbestämda länkar i menyn

De förutbestämda länkarna finns redan inlagda som förslag på sidan och är olika för program och kurs. Dessa länkar kan ses som ett förslag på vad studenter vill veta om utbildningen men syns först då du valt att publicera dem. Vill du inte använda länkarna på din sida, så publicerar du dem helt enkelt inte.
Program: Så läser du, Utbildningsplan, Det här kan du jobba med, Praktik, Utlandsstudier, Examensarbete, Kurser inom programmet, Antagningsstatistik
Kurs: Schema, Kursutvärdering
Kurspaket: Schema, Kursutvärdering

Egna länkar i menyn

Det går naturligtvis även att fritt lägga till egna länkar i menyn. Det finns ingen begränsing i hur många länkar du kan lägga till. Du kan även sortera i vilken ordning dessa länkar presenteras på sidan. Läs mer om sorteringsordning.

2. Bild

Om man väljer kan man visa en inledningsbild på program, kurs och kurspaket. Bilden visas då ovanför utbildningens titel och enbart på första sidan dvs ej på undersidorna. På undersidorna lägger du in bilderna på samma sätt som i infoglue.

I tredje spalten finns en bildkomponent placerad. Bildkomponenten kan visa en eller flera bilder beroende på hur många bilder som läggs in. Väljer du att ha flera bilder så byts bild varje gång när sidan uppdateras.

I dagsläget går det att visa EN bildkomponent. Läs mer om hur du redigerar en bild.

3. Intervju

Intervjukomponenten är placerad högst upp i tredje spalten. Från komponenten går det att peka ut en eller flera intervjuer som växlar varje gång sidan uppdateras. Intervjun visas på själva program eller kurssidan. I dagsläget går det att visa EN intervjukomponent. Läs mer om hur du redigerar en intervju.

4. Film

Filmkomponenten är placerad under intervjun. Med lightboxfunktion presenteras filmen i fullskalig storlek mitt på sidan. Det går endast att presentera En film med denna komponent. Ska fler än en film presenteras, används det "gamla" sättet genom att använda sig av kod i en artikel. Läs mer om hur du publicerar en film.

5. Webbannons

Under filmkomponenten finns en webbannonskomponent. Från den går det att peka ut en eller flera webbannonser som växlar när sidan uppdateras. I dagsläget går det att visa EN webbannonskomponent. Läs mer om hur du redigerar en webbannons.

6. Miniartikel

Från komponenten går det att peka ut En miniartikel. Artikeln presenteras på den sida den finns publicerad. Detta medför att besökaren förflyttas från utbildningssidan om artikeln har en länk. Läs mer om hur du redigerar en miniartikel.

7. Kontaktuppgifter

På varje program, kurs och kurspaket visa kontaktuppgifter till ansvarig enhet och kontaktperson/er. Dessa uppgifter hämtas helt från Selma. Vilka uppgifter som syns var och hur du redigerar dem kan du läsa i följande manual. Observera att du endast kan redigera dessa i Selma.

8. Relaterade länkar

I tredje spalten ovanför intervjun finns en komponent som visar relaterade länkar och dokument. Här visas de dokument (pdf-er, powerpoint, excel, word etc) som du lägger in i anslutning till de enskilda länkarna under menyn.  Läs mer om hur du redigerar menyn.