Till umu.se

Webbansvarigs manual över utbildningssidorna

Utbildningskatalogen på webben kombinerar information från både utbildningsdatabasen Selma och information inlagd i InfoGlue. För att innehåll om program, kurs, kurspaket och ämne ska kunna visas på till exempel institutionssidorna, och för att webbskribenter och webbproducenter på institutionen ska kunna redigera innehåll, måste webbansvarig till att börja med skapa ett antal sidor. Här får du veta hur du går till väga, steg för steg.

Det sidor som inledningsvis måste göras är:
1. Sida för att visa ett program
2. Sida för att visa en kurs
3. Sida för att visa kurspaket
4. Sida som används för att lista kurser inom din institution automatiskt
5. Sida som listar enhetens program automatiskt
6. Egen separat lista över program
7. Sida för att lista de ämnen som enheten har kurser inom
8. Engelska sidor
9. Avpublicera egna länkar i menyn
10. Ta bort egna länkar i menyn

Så här gör du för att visa de nya program- och kurssidorna på din institutions hemsida

1. Logga in i InfoGlue och välj fliken STRUKTUR.
2. Gå till din institutions webbplats (ditt repository) där sidorna ska skapas, exempelvis I_Fysik.

1. Programsida

Nu ska du skapa sidan som ska användas för att visa information om ett program. Notera att en och samma sida används för att visa information om alla program inom er institution.
1. Navigera till sajtnoden Program under Utbildning. Har du ingen sådan sajtnod får du skapa en.
2. Skapa en ny sajtnod under Program med namnet Programsida, välj sidmallen Utb programsida 2012 och spara.
Nu ska programvisningssidan döljas i navigationen.
3. Markera sajtnoden Programsida. Klicka på knappen Ändra nodegenskaper i den övre menyn.
4. Kryssa för Dölj i vänsternavigationen ("HideInNavigation").
5. Spara och stäng.

2. Kurssida

Nu ska du skapa sidan som används för att visa information om kurserna. Notera att en och samma sida används för att visa alla kurser inom er institution.
1. Navigera till sajtnoden Kurser under Utbildning. Har du ingen sådan sajtnod får du skapa en.
2. Skapa en ny sajtnod under Kurser med namnet Kurs, välj sidmallen Utb kurssida 2012 och spara.
3. Dölj kursvisningssidan på samma sätt som programvisningssidan.

3. Kurspaketsida

Nu ska du skapa sidan som ska användas för att visa information om kurspaket. Notera att en och samma sida används för att visa alla kurspaket inom er institution.
1. Navigera till sajtnoden Kurser under Utbildning.
2. Skapa en ny sajtnod under Kurser med namnet Kurspaket, välj sidmallen Utb kurspaketsida 2012 och spara.
3. Högerklicka på rubriken Kurspaketet finns inte och välj Egenskaper.
4. Ställ in egenskapen Detaljsidan genom att klicka på Undefined och peka ut sajtnoden Kurs som du skapade ovan.
5. Dölj kurspaketsidan på samma sätt som programvisningssidan.

4. Lista kurser inom ämne (Ämnessida)

Nu ska du skapa sidan som används för att lista kurser inom din in institution.  Listan kommer alltså att visa de kurser som institutionen ”äger” i Selma sorterade under respektive ämne. Det är från denna lista som man sedan kommer åt att redigera själva kursinnehållet.
1. Navigera till sajtnoden Kurser under Utbildning.
2. Skapa en ny sajtnod under Kurser med namnet Ämne, välj sidmallen 3-spalt Standardsida och spara.
3. Högerklicka på rubriken Ingen artikel vald och välj Ta bort komponent.
4. Högerklicka på den gula texten i mittspalten (Högerklicka för att lägga till komponent), välj Lägg till komponent och välj UMU SelmaList Component i listan. Ett egenskapsfönster öppnas.

5. Klicka på länken Undefined bredvid texten Ämnesdetaljsida. Peka ut den sidan du står på (sajtnoden Ämne).
6. Klicka på länken Undefined bredvid texten Kursdetaljsida. Peka ut sajtnoden Kurs, som du skapade tidigare.
7. Klicka på länken Undefined bredvid texten Kurspaketdetaljsida. Peka ut sajtnoden Kurspaket, som du skapade tidigare.
8. Rubrik är valfritt att sätta, förvalt är ämnets namn.
9. Välj Institution i rullistan Urval. Gör eventuella övriga inställningar som du vill göra (t ex ändra antal poster per sida). Spara och avsluta.
10. Högerklicka på den gula texten i högerspalten (Högerklicka för att lägga till komponent), välj Lägg till komponent och välj UMU ContactInfo Component i listan. Ett egenskapsfönster öppnas, stäng det. Obs! Peka inte ut kontaktinformation, den hämtas från Selma.
11. Dölj ämnessidan på samma sätt som programvisningssidan.

När du gjort punkt 1-5 ovan bör du nu ha följande struktur under ditt repository:

5. Lista enhetens program - automatisk

Nu ska du skapa sidan som används för att lista program. På samma sätt som för kurser så kan du enbart lista de program som din enhet har ägandesskap till i Selma. Vilken enhet som äger vad skiljer sig åt från olika fakulteter.

Obs! I dagsläget är det så att den Medicinska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten ”äger” programmen i Selma, vilket gör att institutioner inom dessa fakulteter INTE automatiskt kan få program listade på sin institutionswebb. Det går däremot att göra en egen programlista! Läs mer under rubriken Lista program - egen om du vill göra en egen programlista.
1. Navigera till sajtnoden Program under Utbildning.
2. Rensa sidan från ev. komponenter som inte ska finnas kvar. Detta gör du genom att högerklicka på komponenten och välja Ta bort komponent.
3. Lägg till komponenten UMU selmaList Component i mittspalten. Ett egenskapsfönster öppnas.


4. Rubrik är valfritt att sätta. Om det inte ligger någon artikelkomponent ovanför listkomponenten bör rubriken sättas till Program eller liknande.
5. Välj Institution i rullistan Urval.
6. Under Selmasettings, välj Alla program i rullistan för Listtyp.
7. Klicka på länken Undefined bredvid texten Programdetaljsida. Peka ut Sajtnoden Programsida, som du skapade tidigare. Gör eventuella övriga inställningar som du vill göra (t ex ändra antal poster per sida). Spara och avsluta.
Nu ser du en lista över de program din institution ”äger”.

Om du klickar på ett program i listan så visas den information som finns om det programmet. Informationen visas på sidan Programsida som du skapat. Information hämtas både från utbildningsdatabasen Selma och InfoGlue.

Det finns en administrationsmeny längst upp i första eller tredje spalten, som såväl du som övriga webbproducenter och webbskribenter inom din institution ska ha tillgång till. Hur du uppdaterar och administrerar denna beskrivs separat under länkarna till vänster.

Observera att administration av information som hämtas från Selma, fortfarande redigeras i administrationsgränssnittet för Selma.

6. Lista program - egen

Det går även att skapa en separat lista för att visa program, oavsett programmets ägandeskap i Selma. Denna funktion är ett komplement till punkten ovan, Programlista – automatisk. På detta vis kan du skapa en lista för t. ex en högskolas program, en centrumbildning eller en  utbildningsort som inte "äger" något program i Selma. Observera att denna funktion enbart gäller för program, inte kurser eller kurspaket.

1. Lägg till komponenten UMU selmaList Component i mittspalten på den sida du vill publicera listan. Ett egenskapsfönster öppnas.
2. Rubrik är valfritt att sätta. Om det inte ligger någon artikelkomponent ovanför listkomponenten bör rubriken sättas till Program eller liknande.
3. Välj INGET under Listinställningar (fördefinierade listor) eller Urval.
4. Klicka på länken Undefined bredvid texten Programdetaljsida. Peka ut Sajtnoden Programsida, som du skapade tidigare. Gör eventuella övriga inställningar som du vill göra (t. ex .ändra antal poster per sida).
5. Under Programkoder för egen lista anger du kommaseparerade programkoder för att skapa en egen definierad programlista, t.ex LYLÄR, RGTEO, VYARB etc. Observera att om programkoder används kommer inte inställningar för fördefinierade listor att gälla.
6. Välj språk under Språk på sidan där listan visas. Helt enkelt om listan ska visas på en engelsk eller svensk sida.
7. Spara och avsluta.

Nu ser du en lista över de program du angett. Notera att du med denna funktion i en och samma lista både kan visa program som din enhet har rätt att administrera samt övriga program på Umu.

Om du klickar på ett program i listan så visas den information som finns om det programmet. Informationen visas på sidan Programsida som du skapat. Information hämtas både från utbildningsdatabasen Selma och InfoGlue.

Är din enhet behörig att redigera finns det en administrationsmeny längst upp i första eller tredje spalten, som såväl du som övriga webbproducenter och webbskribenter inom din institution ska ha tillgång till. Hur du uppdaterar och administrerar programmet, beskrivs separat under länkarna till vänster. Observera att administration av information som hämtas från Selma, fortfarande redigeras i administrationsgränssnittet för Selma.

7. Ämneslistning

Nu ska du skapa sidan som används för att lista de ämnen som din institution har kurser inom.
1. Navigera till sajtnoden Kurser under Utbildning.
2. Rensa sidan från ev. komponenter som inte ska finnas kvar. Detta gör du genom att högerklicka på komponenten och välja Ta bort komponent.
3. Lägg till komponenten UMU SelmaList Component i mittspalten. Ett egenskapsfönster öppnas.


4. Rubrik är valfritt att sätta. Om det inte ligger någon artikelkomponent ovanför listkomponenten bör rubriken sättas till Kurser eller liknande.
5. Välj Institution i rullistan Urval.
6. Under Selmasettings, välj Alla kurser i rullistan för Listtyp.
7. Klicka på länken Undefined bredvid texten Ämnesdetaljsida. Peka ut Sajtnoden Ämne, som du skapade tidigare. Gör eventuella övriga inställningar som du vill göra (t ex ändra antal poster per sida). Spara och avsluta.

Nu ser du en lista över de ämnen som din institution har kurser inom. Om du klickar på ett ämne i listan så visas en lista över de kurser din institution ”äger” inom det ämnet i Selma. Denna information visas på sajtnoden Ämne som du skapat. Finns det information om ämnet och kontaktinformation i Selma så visas även denna här.

Klickar du på en kurs så visas den information som finns om kursen. Informationen visas på sajtnoden Kurs som du skapat. Informationen hämtas både från utbildningsdatabasen Selma och InfoGlue. Du har en administrationsmeny i sidan som såväl du som övriga webbproducenter och webbskribenter inom din institution har tillgång till. Hur du uppdaterar och administrerar denna beskrivs separat under länkarna till vänster.

Observera att administration av information som hämtas från Selma, fortfarande redigeras i administrationsgränssnittet för Selma.

8. Engelska sidor

De engelska sidorna fungerar och redigeras på liknande sätt som de svenska. Upprepa punkt 1-7 på den engelska delen av er webbplats, men namnge då sajtnoderna med engelska namn.

Nu har du gjort det som behövs för att få nya utbildningskatalogen
att fungera på era sidor!

9. Avpublicera egna länkar i menyn

Efter att en egen tillagd länk är publicerad så kommer länken Publish att bytas ut till Unpublish. Detta kan vara bra om man vill ta bort informationen från webben, men kunna fortsätta redigera den i InfoGlue. För att avpublicera sidan så att den inte finns åtkomlig för vanliga besökare ute på skarpa webben:
1. Klicka på länken Unpublish.
2. En ruta liknande den för publicering kommer upp.
3. Fyll i kommentar till avpubliceringen.
4. Klicka i kryssrutan för aktuellt innehåll.
5. Klicka på Unpublish

10. Ta bort egna länkar i menyn

För att permanent ta bort en egen tillagd länk:
1. Klicka på länken Ta bort som följer efter den nya sidan länk i programmenyn.
2. En popup-ruta kommer att visas för att bekräfta borttagning av länk. Observera att detta kommer att ta bort sidan permanent, till skillnad från att sidan avpubliceras.